การตรวจระบบดับเพลิง ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆ เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ระบบดับเพลิงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ไม่ให้ลุกลามจนบานปลาย และลดการสูญเสียต่างๆ ลงได้ วันนี้เราจะพามาดูกันว่าการตรวจระบบดับเพลิง ต้องตรวจอะไรบ้างและวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบดับเพลิง ทำกันอย่างไร

ก่อนจะไปดูว่าตรวจระบบดับเพลิง ต้องตรวจอะไรบ้างและวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงนั้นทำอย่างไร เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานในการตรวจระบบดับเพลิงกันก่อนดีกว่า มาตรฐานที่มีการยอมรับในปัจจุบันในการตรวจสอบระบบดับเพลิง มีอยู่ด้วยกัน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) และ มาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

ตรวจระบบดับเพลิงกับรายการสำคัญในการตรวจสอบ

  • ตรวจสอบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ
  • ตรวจสอบห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
  • ทำการตรวจสอบอุปกรณ์และต้นกำลัง ตรวจสอบชุดขับเคลื่อนของระบบดับเพลิง
  • ตรวจสอบระบบท่อวาล์วและมาตราวัดผล
  • ตรวจสอบปั๊มรักษาความดันของระบบดับเพลิง
  • ตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง
  • ตรวจสอบอุณหภูมิและความร้อนในระบบดับเพลิง
  • ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจระบบดับเพลิงตามข้อกฎหมายนั้น ได้กำหนดให้ต้องตรวจสอบระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกปี มาในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพระบบดับเพลิง นอกจากการตรวจระบบดับเพลิงประจำปีแล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือการวัดประสิทธิภาพของระบบดับเพลิง โดยการวัดอัตราการไหลที่กำหนด (Rated Capacity) ตามความดันที่กำหนด (Rated Pressure) ที่อัตราการส่งน้ำและละ 140 ของอัตราการไหลที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA20 โดยแสดงผลเป็นกราฟ แสดงผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับอัตราการไหล (Plot graph)

ผู้ให้บริการตรวจสอบระบบดับเพลิงจะต้องตรวจสอบ โดยวิศวกรผู้ชำนาญพร้อมมีการออกรายงานการรับรองข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วย ในปัจจุบันมีบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทุกชนิดและทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA ผู้ให้บริการตรวจระบบดับเพลิงจะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล มีเลขที่ใบอนุญาตชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมายและมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

เลือกผู้ให้บริการตรวจระบบดับเพลิงที่มีบริการตรวจระบบดับเพลิงประจำปี บำรุงรักษาหรือ PM ติดตั้งและซ่อมแซมให้บริการอย่างครบครัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกรูปแบบ อุปกรณ์การทำงานต้องมีมาตรฐานนอกจากทีมงานมืออาชีพแล้วอุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐาน โดยมีการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบจาก มอก.

การตรวจระบบดับเพลิง ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆ เพื่อให้ระบบดับเพลิงนั้นมีในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจระบบดับเพลิง พร้อมทั้งวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.