การทำงานในสถานประกอบการต่างๆ ต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่มีใครคาดคิดมาก่อน อาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินต่างๆ เมื่อพูดถึงตำแหน่ง หน้าที่ด้านความปลอดภัยในโรงงาน หลายๆ คน ก็คงนึกถึง จป เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน แต่เชื่อว่ามีหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับ จป บริหาร สักเท่าไหร่ จป บริหาร คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร และจะเข้ารับการอบรม จป บริหาร ได้ที่ไหน วันนี้เราได้รวบรวมคำตอบไว้แล้ว

จป บริหาร คือ

จป บริหาร ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2549 กิจการใดบ้างที่ต้องมี จป บริหาร

กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป

1.เหมืองแร่ ปิโตรเคมี

2.โรงงาน คลังสินค้า

3.ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง

4.ขนส่ง

5.สถานีบริการน้ำมัน

กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

6.โรงแรม

7.ห้างสรรพสินค้า

8.สถานพยาบาล

9.สถาบันทางการเงิน

10.LAB กายภาพ

11.สถานบันเทิง การกีฬา

12.Lab เคมี ชีวภาพ

13.สำนักงานสนับสนุน 1-12

14.กิจการตามประกาศ

หน้าที่โดยหลักๆ ของ จป บริหาร

  • จป บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแล จป ทุกระดับที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของ จป บริหาร
  • มีหน้าที่เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
  • สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • ดูแล กำกับ และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงาน หรือข้อเสนอแนะจาก จป. คปอ. หน่วยงาน คปอ.

หลักสูตรการอบรม จป บริหาร โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ใครบ้างที่จะเป็น จป บริหารได้

จป บริหาร กิจการตามที่กฎหมายกำหนด โดยนายจ้างต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหาร แต่งตั้งภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เป็นลูกจ้างระดับบริหาร ส่วนลูกจ้างระดับบริหาร ก็คือ ลูกจ้างที่มีระดับสูงกว่าหัวหน้างาน อย่างไรก็ตาม กรณีที่ไม่มีลูกจ้างระดับบริหารให้นายจ้างเป็น จป บริหารแทน

อบรม จป บริหาร ได้จากที่ไหน ปัจจุบันมีผู้รับจัดอบรม จป บริหาร มากมาย แต่ก็ต้องเลือกหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีมาตรฐาน ISO 9001 รองรับ ยุคนี้ สมัยนี้ ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จป บริหาร สามารถทำได้ง่ายๆ เพราะหลายๆ หน่วยงานได้จัดอบรม จป บริหารออนไลน์ ส่วนใหญ่จะใช้แอปพลิเคชันซูม เพื่อความสะดวก สบาย สามารถอบรมได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ไหนก็อบรมได้ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าน้ำมันรถหรือมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.