วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะ (Gravityseparator)  เรียกได้ว่าเป็นเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับความนิยมและมีประโยชน์อย่างมากการ ทำงานโดยใช้แรงลมยกและแรงยกสั่น ทำให้เกิดแรงเสียดทานบนตะแกรงภายใต้การทำงานของทั้งสองส่วนนี้ ทำให้เกิดการคัดแยกวัตถุที่มีน้ำหนักแตกต่างกันออกไป การปรับตั้งแรงลมและค่าความถ่วงเฉพาะทำให้วัตถุที่มีน้ำหนักมากตกสู่ด้านล่างและเกาะอยู่บนพื้นผิวตะแกรง ซึ่งจะเคลื่อนที่ไปสู่ที่สูง ส่วนวัตถุที่มีน้ำหนักเบาจะอาศัยการทำงานแรงลมเพื่อเป่าเมล็ดพืชพันธุ์ให้เกิดการแยกชั้นทำให้ลอยอยู่ด้านบนเคลื่อนที่ไปสู่ต่ำ ตามความเอียงของถาด

เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะสามารถแยกเมล็ดพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะเหมาะกับการใช้คัดแยกเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวเปลือก ถั่ว  ฯลฯ สามารถแยกเมล็ดที่รีบ เมล็ดงอกเมล็ดที่ถูกแมลงกัด เมล็ดดำ เมล็ดขึ้นรา ฯลฯ ออกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงเฉพาะเหมาะกับอุตสาหกรรมการเกษตรและการผลิตเมล็ดพันธุ์ไทย ใช้แยกเมล็ดพันธุ์ที่มีปัญหา แยกสิ่งเจือปนต่างๆ เช่น เมล็ดที่ผิดปกติ หิน ดิน เมล็ดที่ถูกหนอนกิน เมล็ดที่เป็นเชื้อรา เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถใช้ปรับปรุงให้พืชผลมีคุณภาพดียกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงขั้นตอนการผลิต ทำให้เมล็ดพันธุ์คุณภาพต่ำมีคุณภาพดีขึ้น

เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะสามารถใช้คัดแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอัตราการคัดแยกสูง เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีเสถียรภาพ ใช้งานได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงการปรับขนาดค่าพารามิเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักร เช่นความเร็วการคัด ความถี่ สามารถปรับแต่งได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกัน

เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะใช้คัดข้าวสารเพราะข้าวไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรามาอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะหลังนี้ผู้ค้าข้าวกับต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก ทั้งด้านคุณภาพและราคา ผู้ประกอบการต้องหาวิธีเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและต้องยกระดับคุณภาพข้าวให้ได้ตามมาตรฐานสากล หลังจากที่มีเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์เข้ามาเป็นเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ก็ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนในการจ้างแรงงานคน ประหยัดเวลาและทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสั่งซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงเฉพาะ ก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกซื้อจากบริษัทหรือตัวแทนนำเข้าที่เชื่อถือได้ มีบริการติดตั้ง ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดี เพื่อความคุ้มค่าและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.