การจะเป็น Sale supervisor นั้นไม่ง่าย

ในสังคมของการทำงานสำหรับเด็กจบใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลยที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตน แบกรับความรับผิดชอบได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่จะต้องมีก้าวแรกและก้าวต่อ ๆ ไปและจะต้องมีความผิดพลาดเพื่อให้รู้ว่าก้าวไหนเป็นก้าวที่ดีที่สุดที่จะเดินทางต่อไป เด็กจบใหม่หลายหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานในสายการตลาดและการขายที่ค่อนข้างต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษจึงไม่แปลกเลยที่การสมัครงาน Sale supervisor จะเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ต้องศึกษารายละเอียดของงานมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้   ความยากลำบากของการทำงาน  การทำงานไม่ใช่เรื่องที่ง่ายหรือสอนกันได้เหมือนตำแหน่งอื่นอีก เนื่องจากเป็นทักษะความชื่นชอบและความสามารถส่วนบุคคลในการที่จะพิชิตใจลูกค้า ปิดยอดการขาย อีกทั้งยังต้องคอยดูแลระบบการทำงานภายในของบริษัท ติดตามงาน รวมทั้งจัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการภายในบริษัทด้วย ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งงานที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบสูงตำแหน่งหนึ่ง อีกทั้งผู้ที่มาสมัครงาน Sale supervisor ยังต้องมีความเป็นผู้นำมีภาวะของการตัดสินใจที่เฉียบแหลมแล้วว่องไวสามารถให้คำปรึกษาบุคลากรคนอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมทีมขายได้เป็นอย่างดี มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างตรงจุด สามารถรับมือกับลูกค้าได้หลากหลายประเภท มีความยืดหยุ่นและรู้ตนเองว่าจะต้องวางตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มลูกค้าเพื่อให้สามารถพิชิตใจลูกค้าและปิดยอดการขายได้อย่างรวดเร็ว มีความเป็นกันเองเข้าถึงง่ายมีความรับผิดชอบสูง รวมทั้งต้องทำงานอะไรให้ถี่ถ้วนละเอียดรอบครอบเป็นอย่างมาก และผู้ที่ต้องการสมัครงาน Sale supervisor มีบุคลิกที่ดี ทั้งภายในและภายนอก มีการพูดจาฉะฉาน ชัดถ้อยชัดคำ เพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้าหรือแม้แต่การสื่อสารภายในองค์กรเองนั้นไม่ติดขัดหรือมีความผิดพลาดทางการสื่อสารใด ๆ เกิดขึ้น เพื่อช่วยลดโอกาสการเจรจาตกลงที่ไม่เป็นที่ต้องการหรือการบิดเบือนคำพูดให้ส่งผลเสียต่อกระบวนการผลิตและส่งผลระยะยาวถึงผลประกอบการของบริษัทได้เลย   ดังนั้นความรอบคอบถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับงานในตำแหน่งนี้ ต้องมีความชัดเจนสูงและต้องมีเวลาที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของลูกทีมของตนเอง เพื่อช่วยแก้ปัญหาคลี่คลาย พร้อมที่จะประชุมกลับหัวหน้าแผนกอื่น ๆ ได้ พอจะมีพื้นฐานความรู้ของแผนกอื่นเพื่อให้สามารถคิดตามและเข้าใจจุดประสงค์ในการประชุม รวมทั้งมองเห็นถึงสาเหตุของปัญหาเดียวกันกับผู้อื่น สามารถออกความคิดเห็น ช่วยแก้ปัญหาระดมความคิดจุดได้และนำมาถ่ายทอดค้นหาและทางแก้ให้กับคนในทีมของตนเองปฏิบัติตามต่อได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ท้ายที่สุดคนเราก็ต้องมีข้อผิดพลาดกันบ้างขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการกับปัญหาข้อผิดพลาดของเราได้อย่างไรให้เกิดซ้ำน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพื่อที่จะก้าวต่อไปได้อย่างสมบูรณ์